Rólunk

Rólunk

Az intézmény története

Az intézmény alapját, pedagógiai elveit, törekvését a 1993-1998 között Győrben működő Holnap Iskolája alapozta meg, annál is inkább, mivel az azt alapító házaspár Lehotzky József és Lehotzky Józsefné ugyanazok, mint akik az Örömhír Iskolát  2014-ben munkatársaikkal létrehozták. Az intézmény akkori és mostani céljai változatlanok, ugyanabban a szellemiségben működik tovább Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola név alatt:

  • Vissza Istenhez
  • Vissza a szülőkhöz
  • Vissza az egyénhez
  • Vissza az alapokhoz

Holnap Iskolája 1993. szeptemberében a Petőfi Sándor Művelődési Központ egyik kis termében jött létre 6 tanulóval és 7 pedagógussal. Lehotzky József és felesége, Lehotzky Józsefné alapították az iskolát. Vállalkozó szellemű, keresztény pedagógusaink vállalták az alapítással, az új iskola elkezdésével járó bizonytalanságot, nehézségeket. A kezdetek anyagi feltételeit javarészt az alapítók saját berendezési tárgyai alkották, melyeket folyamatosan egészített ki néhány keresztény testvér jólelkű adománya és az állami támogatás.

Nagybácsán 1994-ben
1994. szeptemberében már 2 évfolyammal indult az év a nagybácsai Művelődési Házban, ahol az elsősök az épület színpadán tanultak, a másodikosok pedig egy teremben. A tanárok és szülők együtt küzdöttek az iskoláért. 1995. januárjában az Önkormányzat segítségével egy iskolaépületet kaptunk bérbe Likócson. Ott folytattuk a munkát.

Az iskolánkban tapasztalható szeretetteljes légkörnek híre ment a városban, s egyre több diák jelentkezett hozzánk. Nőtt a tanulói létszám, és ezzel párhuzamosan új tanárokra is szükség volt. Mivel nem voltak újabb keresztény pedagógusok az ismeretségi körünkben, így a gyermekeiket iskolánkba hozó pedagógus-szülők jelentkeztek hozzánk tanítani. 1996-ban elindult az óvoda, mert egyre több szülő igényelte, hogy a kisebb testvéreket is a mi intézményünkbe hozhassák.

Végül kinőttük a likócsi épületet is, és egy nagyobb épületbe költöztünk.

1998-ban a Lehotzky házaspár kénytelen volt lemondani az intézmény vezetéséről, és az iskola és óvoda más szellemiségben, más vezetőkkel és hamarosan más név alatt működött tovább.

Ám 2014-ben Isten Szelleme ismét összeterelt bennünket, és pedagógus társainkkal sok imát követően elhatároztuk, hogy létrehozunk egy új intézményt, az Örömhír óvodát és iskolát. Az iskola megvalósításához egyetlen helyszínt találtunk: az Ipar út 51/B szám alatt egy korábban iskolaként működő épületet. Egy szinte teljesen berendezett, azonnal használható iskolát kaptunk. Innen 4 évvel később átköltöztünk a jelenlegi, Puskás Tivadar utca 37-39/C épületbe.  Az óvodai munka pedig a Kossuth utca 24. szám alatti, korábban állami, majd egyházi fenntartású óvodai  épületben folytatódott. A Magyar Pünkösdi Egyház vállalta, hogy fenntartóként biztosítja az új intézmény működését. Így 2014. szeptemberében elindulhatott az a munka, amit szívvel-lélekkel végzünk: a gyermekek keresztény szellemiségű tanítása- nevelése. 

Az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük, korszerűsítettük  óvodánk berendezési tárgyait, eszközeit. Új öltözőszekrényeket,fektetőket, tornatermi eszközöket és játszótéri játékokat vásároltunk.

A Kossuth utcai Örömhír Óvodában jelenleg egy vegyes csoportban zajlik a gyermekek nevelése.  További csoport indítására van lehetőségünk megfelelő számú érdeklődő esetén. Az elballagó gyerekeket szeretettel fogadja a Puskás Tivadar utcai iskolánk.

2023. szeptemberében megnyitotta kapuit az iskola épülete mellett a Puskás Tivadar úti Örömhír Óvodánk is, ahol jelenleg szintén egy csoport működik.

Az Örömhír Óvoda, Általános Iskola és AMI fenntartója 2014. szeptember 1-től a Magyar Pünkösdi Egyház.

https://punkosdi.hu/