Ebédbefizetés

Étkezés, valamint az étkezési térítési díj befizetésének rendje

Az egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekeknek kizárólag gyümölcs és zöldség hozható az intézménybe, valamint a születésnaposoknak ellenőrzött helyről származó sütemény a származási helyet tartalmazó blokkal, számlával együtt. Otthonról hozott élelmiszert nem fogadhatunk el (a hatályos közegészségügyi szabályok szerint), mivel minőségéért és az általa okozott esetleges egészségügyi problémákért az óvoda felelősséget nem vállalhat.

Az étkezési térítési díjak befizetésének rendje

Az óvodai ellátás az állami szabályozás alapján ingyenes, a család szociális helyzetétől függően jogszabályban megállapított feltételek érvényesülése esetén.

Az étkezési térítési díjak befizetése banki átutalással történik. Az étkezési térítési díjat egy összegben, előre kell megfizetni átutalással az Intézmény bankszámla számára vagy a megadott napokon készpénzben

A befizetés és pótbefizetés időpontjai ki vannak függesztve az óvodai hirdetőtáblán. Ezen kívül további befizetésre nincs lehetőség. Aki a térítési díjat nem fizette be, az a következő naptól a térítési díj befizetésig az étkezésből ki lesz jelentve.

A hiányzásból adódó túlfizetést a következő hónapban jóváírjuk.

Étkezési igény bejelentése, illetve lemondása

Az étkező gyermekek ki-és bejelentését egy nappal előbb 9:00 óráig, illetve a megbetegedés napján 9:00-ig kérjük jelezni.

Az igényeket bejelenteni a 06/70/4509077 telefonszámon lehet.

A gyermek étkezésének ki-és bejelentése következő naptól érvényes.

Amennyiben a hiányzásról sem az óvodát, sem a titkárságot nem értesítik, akkor a gyermek étkezését a 2. naptól automatikusan lemondjuk. Ebben az esetben a szülő felelőssége időben jelezni, ha az étkezést ismét igénybe szeretné venni gyermeke számára.

Ebédigényt a visszajövetel napja előtt reggel 9:00 óráig kérjük, hogy jelezzék. Amennyiben nem jelzik, a gyermeket étkezés hiányában nem tudjuk befogadni. Otthonról hozott ebédet (az ÁNTSZ előírásainak megfelelően) nem áll módunkban elfogadni.

Abban az esetben, ha a gyermek a számára megrendelt ételt az intézményben nem tudja elfogyasztani, a szülő  ételhordóban hazaviheti 12:30-ig . Kérjük ezt 11.00 óráig jelezni az óvodának!

Az elfogyasztott étel mennyiségéről a gyermek óvónője ad tájékoztatást.

A gyerekek lehetőség szerint ne jöjjenek éhgyomorral óvodába.