Óvodai felvétel

A szülők gyermekük óvodai felvételét, átvételét bármikor kérhetik, az óvodai felvétel folyamatos.

Az érdeklődő szülőknek az óvodapedagógusok bemutatják az óvodát, majd az iskolalelkészhez és az intézményvezetőhöz irányítják őket. Az iskolalelkész javaslata alapján az intézményvezető dönt a felvétel felől.

Indokolt esetben a gyermek egy próbanapon vesz részt az óvodában.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor

  • elmúlt 2, 5 éves,
  • szobatiszta, óvodaérett,
  • egészséges,
  • a szülő az étkezési térítési díjat befizette,

másik óvodából átvétel esetén a ki-ill. beiratkozás megtörtént.
Az óvodai és iskolai beíratáshoz kérem, szíveskedjenek az alábbi iratokat magukkal hozni:

gyermek születési anyakönyvi kivonata eredetiben és erről 1 db fénymásolat

a gyermek lakcím- és TAJ-kártyája eredetiben és mindegyikről 1 db fénymásolat

a szülő személyigazolványa

iskolai beíratáshoz az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

amennyiben a gyermek bármilyen kedvezményre jogosult, a kedvezményre jogosító eredeti irat valamint erről 1 db fénymásolat

– amennyiben a gyermeknek diákigazolványt kell igényelni, kérem hozzák magukkal az Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlapot és 1.400,- Ft-ot

Amennyiben az óvoda felkeltette érdeklődését, további információért az intézményvezetőt a 06/70/3281514-es telefonszámon tudja hívni.

Kérjük töltse ki az adatokat a visszahíváshoz

Beiratkozás

Mindenkit visszahívunk és időpontot biztosítunk egy előzetes elbeszélgetéshez.